شنبه ۲۷ دي ماه ۱۳۹۹
الإثنين ۳ جمادى الثانية , ۱۴۴۲
Saturday 16 January, 2021
صفحه اصلی > 
جستجوی گلزارها >
جستجوی گلزارها
گلزارهای دارای فیلم :
دارای زیارت مجازی :
ردیف
کد گلزار
نام گلزار
استان
شهر
روستا
تعداد مزار
وضعیت ساماندهی
سال ساماندهی
فیلم
زیارت مجازی
مشاهده
1
190439
باغلوجه سردار
زنجان
زنجان - زنجان
باغلوجه سردار
2
ندارد
ندارد
2
190437
لار
زنجان
زنجان - زنجان
لار
1
ندارد
ندارد
3
190432
قیدار 2
زنجان
زنجان - خدابنده
2
ندارد
ندارد
4
190423
چهارطاق
زنجان
زنجان - ماه نشان
چهارطاق
1
ندارد
ندارد
5
190418
بیرونده
زنجان
زنجان - زنجان
بیرونده
2
ندارد
ندارد
6
190416
قره تپه
زنجان
زنجان - زنجان
قره تپه
1
ندارد
ندارد
7
190414
نصیراباد
زنجان
زنجان - زنجان
نصیراباد
1
ندارد
ندارد
8
190409
حماملو
زنجان
زنجان - زنجان
حماملو پایین
1
ندارد
ندارد
9
190399
کوسج علیا
زنجان
زنجان - ماه نشان
کوسج علیا
2
ندارد
ندارد
10
190404
شیج جابر
زنجان
زنجان - زنجان
شیخ جابر
1
ندارد
ندارد
11
190408
ارجین
زنجان
زنجان - سلطانیه
1
ندارد
ندارد
12
190445
کلوییم
زنجان
زنجان - طارم
کلوییم
1
ندارد
ندارد
13
190440
کلوج
زنجان
زنجان - طارم
کلوییم
3
ندارد
ندارد
14
190438
مروارید
زنجان
زنجان - زنجان
مروارید
1
ندارد
ندارد
15
190431
یاستی بولاغ
زنجان
زنجان - خدابنده
یاستی بولاغ
1
ندارد
ندارد
16
190429
توپ قره
زنجان
زنجان - خدابنده
توپ قره
4
ندارد
ندارد
17
190417
حاجی بچه
زنجان
زنجان - زنجان
حاجی بچه
1
ندارد
ندارد
18
190415
دوران
زنجان
زنجان - زنجان
دوران
1
ندارد
ندارد
19
190449
زره باش
زنجان
زنجان - ابهر
زره باش
1
ندارد
ندارد
20
199999
مفقودالاثر زنجان
زنجان
زنجان - زنجان
4
ندارد
ندارد
21
190395
سلمان کندی
زنجان
زنجان - سلطانیه
سلمان کندی
1
ندارد
ندارد
22
190393
گوالی
زنجان
زنجان - زنجان
گوالی
1
ندارد
ندارد
23
190405
سعیدآباد
زنجان
زنجان - ایجرود
سعیدابادسفلی
5
ندارد
ندارد
24
190403
کاوند
زنجان
زنجان - زنجان
کاوند
6
ندارد
ندارد
25
190130
سلطا ن آباد
زنجان
زنجان - خدابنده
1
ندارد
ندارد
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گلزار شهدای کشور‌‌ می‌باشد
golzar.isaar.irgolzar.isaar.ir - لخمظشق.هسششق.هق - صصص.لخمظشق.هسششق.هق