شنبه ۲۷ دي ماه ۱۳۹۹
الإثنين ۳ جمادى الثانية , ۱۴۴۲
Saturday 16 January, 2021
صفحه اصلی > 
جستجوی گلزارها >
جستجوی گلزارها
گلزارهای دارای فیلم :
دارای زیارت مجازی :
ردیف
کد گلزار
نام گلزار
استان
شهر
روستا
تعداد مزار
وضعیت ساماندهی
سال ساماندهی
فیلم
زیارت مجازی
مشاهده
1
110395
بنت
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - نیک شهر
1
ندارد
ندارد
2
110393
رودکان
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - سراوان
2
ندارد
ندارد
3
110391
ریگوکش
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - چابهار
ریکوکش
1
ندارد
ندارد
4
110386
دولت آباد
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - زاهدان
دولت اباد
2
ندارد
ندارد
5
110384
افضل آباد
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - خاش
افضل اباد
1
ندارد
ندارد
6
110382
آسبیچ
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - سراوان
اسپیچ
2
ندارد
ندارد
7
110394
شیرین زاد
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - سراوان
شیرین زاد
1
ندارد
ندارد
8
110385
رئیس آباد
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - سرباز
2
ندارد
ندارد
9
110383
حاجی آباد
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - سرباز
حاجی اباد
2
ندارد
ندارد
10
110376
سنچولی
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - زهک
حسن آبادسنچولی
1
ندارد
ندارد
11
110358
وشنام رمضان
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - چابهار
وشنام حاجی رمضان
1
ندارد
ندارد
12
110374
پیرسوز
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - هامون
ده علی رضا(پیرسوز)
2
ندارد
ندارد
13
110372
شهرک میر
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - هامون
1
ندارد
ندارد
14
110390
بنوک
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - ایرانشهر
بنوک
2
ندارد
ندارد
15
110389
هیتگر
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - خاش
هیتگر
1
ندارد
ندارد
16
110388
اکبرآباد
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - هیرمند
اکبراباد
1
ندارد
ندارد
17
110365
جهانتیغ
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - زابل
جهانتیغ
3
ندارد
ندارد
18
110363
گچ
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - ایرانشهر
کج
2
ندارد
ندارد
19
110356
دیزوک
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - میرجاوه
دیزوک
2
ندارد
ندارد
20
110349
گنبد چیلنکار
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - دلگان
چیل کنار
2
ندارد
ندارد
21
110345
اسلام آباد لوتک
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - هامون
اسلام اباد
2
ندارد
ندارد
22
110373
پشت دشت لوتک
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - هامون
پشت دشت
1
ندارد
ندارد
23
110366
ذوالفقاری
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - هامون
ذوالفقاری
1
ندارد
ندارد
24
110364
کچک
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - ایرانشهر
دهمیر
1
ندارد
ندارد
25
110357
کله کنگ
سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچستان - زهک
کل کنگ
3
ندارد
ندارد
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گلزار شهدای کشور‌‌ می‌باشد
golzar.isaar.irgolzar.isaar.ir - لخمظشق.هسششق.هق - صصص.لخمظشق.هسششق.هق