يکشنبه ۲۹ دي ماه ۱۳۹۸
الثلاثاء ۲۴ جمادى الاولى , ۱۴۴۱
Sunday 19 January, 2020
صفحه اصلی > 
جستجوی گلزارها >
جستجوی گلزارها
گلزارهای دارای فیلم :
دارای زیارت مجازی :
ردیف
نام گلزار
فیلم
زیارت مجازی
تعداد مزار
استان
شهر
آدرس
1
قطوند
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - مریوان
کلیک کنید
2
شاهیدر
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - مریوان
کلیک کنید
3
وسنه
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - مریوان
کلیک کنید
4
مزره
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - سقز
کلیک کنید
5
بلچه سور
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - مریوان
کلیک کنید
6
نیدر
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - کامیاران
کلیک کنید
7
کلاتی
ندارد
ندارد
2
کردستان
کردستان - سنندج
کلیک کنید
8
سیاه سران سفلی
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - سنندج
کلیک کنید
9
گماره سنگ
ندارد
ندارد
3
کردستان
کردستان - مریوان
کلیک کنید
10
لیو سفلی
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - مریوان
کلیک کنید
11
آسناباد
ندارد
ندارد
2
کردستان
کردستان - مریوان
کلیک کنید
12
نشکاش
ندارد
ندارد
2
کردستان
کردستان - مریوان
کلیک کنید
13
آلتون علیا
ندارد
ندارد
2
کردستان
کردستان - سقز
کلیک کنید
14
گلان
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - مریوان
کلیک کنید
15
گله
ندارد
ندارد
2
کردستان
کردستان - مریوان
کلیک کنید
16
آسمان دره
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - کامیاران
کلیک کنید
17
میدانه
ندارد
ندارد
2
کردستان
کردستان - کامیاران
کلیک کنید
18
قورق
ندارد
ندارد
4
کردستان
کردستان - کامیاران
کلیک کنید
19
پیرمقدار
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - کامیاران
کلیک کنید
20
پیر عمران
ندارد
ندارد
2
کردستان
کردستان - سقز
کلیک کنید
21
کول
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - دیواندره
کلیک کنید
22
حاجی موسی
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - دیواندره
کلیک کنید
23
برکه
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - دیواندره
کلیک کنید
24
کاقلی
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - دیواندره
کلیک کنید
25
حسین آبادمران
ندارد
ندارد
1
کردستان
کردستان - دیواندره
کلیک کنید
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گلزار شهدای کشور‌‌ می‌باشد
golzar.isaar.irgolzar.isaar.ir - لخمظشق.هسششق.هق - صصص.لخمظشق.هسششق.هق