يکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹
الثلاثاء ۱۱ جمادى الثانية , ۱۴۴۲
Sunday 24 January, 2021
صفحه اصلی > 
جستجوی گلزارها >
جستجوی گلزارها
گلزارهای دارای فیلم :
دارای زیارت مجازی :
ردیف
کد گلزار
نام گلزار
استان
شهر
روستا
تعداد مزار
وضعیت ساماندهی
سال ساماندهی
فیلم
زیارت مجازی
مشاهده
1
280420
قره پارچق
خراسان شمالی
خراسان شمالی - رازوجرگلان
قره پارچق
1
ندارد
ندارد
2
280417
بهار استرخی
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
اسطرخی
2
ندارد
ندارد
3
280298
استاد
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
استاد
2
ندارد
ندارد
4
280283
خرق
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
خرق
10
ندارد
ندارد
5
280408
تک مزاردرق
خراسان شمالی
خراسان شمالی - گرمه
1
ندارد
ندارد
6
280404
سیساب
خراسان شمالی
خراسان شمالی - بجنورد
سیساب
1
ندارد
ندارد
7
280399
ملوانلو
خراسان شمالی
خراسان شمالی - شیروان
ملوانلو
1
ندارد
ندارد
8
280395
اسطرخی
خراسان شمالی
خراسان شمالی - شیروان
اسطرخی
1
ندارد
ندارد
9
280383
فیض آباد
خراسان شمالی
خراسان شمالی - شیروان
فیض اباد
1
ندارد
ندارد
10
280381
حصارگلیان
خراسان شمالی
خراسان شمالی - شیروان
حصارپهلوانلو/حصارگلیان
2
ندارد
ندارد
11
280375
خواجه ها
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
خواجه ها
1
ندارد
ندارد
12
280373
امام مرشد
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
مرغزار
4
ندارد
ندارد
13
280371
قزاقی
خراسان شمالی
خراسان شمالی - اسفراین
قزاقی
1
ندارد
ندارد
14
280419
قلعه صفا
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
قلعه صفا
4
ندارد
ندارد
15
280279
سیاهدشت
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
کلاته سیاهدشت
26
ندارد
ندارد
16
280407
تک مزارگرمه
خراسان شمالی
خراسان شمالی - گرمه
1
ندارد
ندارد
17
280397
محمدآباددوین
خراسان شمالی
خراسان شمالی - شیروان
دوین
9
ندارد
ندارد
18
280390
کلاته شامیر
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
کلاته شاه میر
2
ندارد
ندارد
19
280384
قوینانلو
خراسان شمالی
خراسان شمالی - شیروان
قوینانلوبامیر
1
ندارد
ندارد
20
280382
شورک عبدآباد
خراسان شمالی
خراسان شمالی - شیروان
شوریک عبداباد
1
ندارد
ندارد
21
280374
جعفرآباد
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
جعفرابادسفلی
2
ندارد
ندارد
22
280416
محمد آباد
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
محمداباد
1
ندارد
ندارد
23
280418
اوغاز کهنه
خراسان شمالی
خراسان شمالی - شیروان
اوغاز کهنه /کهنه اوغاز/
3
ندارد
ندارد
24
280415
انصارالحسین قطعه3
خراسان شمالی
خراسان شمالی - بجنورد
10
ندارد
ندارد
25
280291
خسرویه
خراسان شمالی
خراسان شمالی - فاروج
خسرویه
4
ندارد
ندارد
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گلزار شهدای کشور‌‌ می‌باشد
golzar.isaar.irgolzar.isaar.ir - لخمظشق.هسششق.هق - صصص.لخمظشق.هسششق.هق