صفحه اصلی > 
جستجوی گلزارها >
جستجوی گلزارها
گلزارهای دارای فیلم :
دارای زیارت مجازی :
ردیف
کد گلزار
نام گلزار
استان
شهر
روستا
تعداد مزار
وضعیت ساماندهی
سال ساماندهی
فیلم
زیارت مجازی
مشاهده
1
290468
میان آباد
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - طبس
3
ندارد
ندارد
2
290459
زیرک آباد
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - طبس
4
ندارد
ندارد
3
290443
اصفک
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - طبس
اصفهک
1
ندارد
ندارد
4
290441
فهالنج
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - طبس
فهالنج
1
ندارد
ندارد
5
290421
مهدی آباد
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - بیرجند
مهدی اباد
1
ندارد
ندارد
6
290418
بای مرغ
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - زیرکوه
بای مرغ
1
ندارد
ندارد
7
290472
دستگردان
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - طبس
دستگردان
1
ندارد
ندارد
8
290454
عشق آباد
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - طبس
14
ندارد
ندارد
9
290413
بسیران
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - خوسف
بصیران
1
ندارد
ندارد
10
290411
بیشه
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - خوسف
بیشه
1
ندارد
ندارد
11
290397
خانیک
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - فردوس
خانیک
5
ندارد
ندارد
12
290423
آچونی
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - قائنات
اچونی
1
ندارد
ندارد
13
290419
محمدآبادعلم
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - قائنات
محمدابادعلم
1
ندارد
ندارد
14
290417
خونیک علیا
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - نهبندان
خونیک علیا
1
ندارد
ندارد
15
290412
رخنه
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - نهبندان
رخنه
1
ندارد
ندارد
16
290410
دم روباه
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - خوسف
دم روباه
1
ندارد
ندارد
17
290403
دوست آباد
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - سرایان
دوست اباد
1
ندارد
ندارد
18
290422
گولگ
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - خوسف
گولگ
1
ندارد
ندارد
19
290420
روشناوند
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - بیرجند
روشناوند
1
ندارد
ندارد
20
290408
نوک علیا
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - بیرجند
نوک
1
ندارد
ندارد
21
290407
طوطی
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - خوسف
طوطی
1
ندارد
ندارد
22
290447
امیرآباد
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - طبس
امیراباد
1
ندارد
ندارد
23
290430
دهیشک
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - طبس
5
ندارد
ندارد
24
290429
امامزاده حسین
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - طبس
88
ندارد
ندارد
25
290416
مسعودی
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی - نهبندان
مسعودی
1
ندارد
ندارد
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گلزار شهدای کشور‌‌ می‌باشد
golzar.isaar.irgolzar.isaar.ir - لخمظشق.هسششق.هق - صصص.لخمظشق.هسششق.هق