جمعه ۲۷ دي ماه ۱۳۹۸
الأحد ۲۲ جمادى الاولى , ۱۴۴۱
Friday 17 January, 2020
صفحه اصلی > 
جستجوی گلزارها >
جستجوی گلزارها
گلزارهای دارای فیلم :
دارای زیارت مجازی :
ردیف
نام گلزار
فیلم
زیارت مجازی
تعداد مزار
استان
شهر
آدرس
1
مسفق آباد
ندارد
ندارد
1
بوشهر
بوشهر - دشتستان
کلیک کنید
2
بهر
ندارد
ندارد
2
بوشهر
بوشهر - دشتستان
کلیک کنید
3
گزبلند
ندارد
ندارد
2
بوشهر
بوشهر - دشتستان
کلیک کنید
4
رونی
ندارد
ندارد
1
بوشهر
بوشهر - دشتستان
کلیک کنید
5
مفقودالاثر بوشهر
ندارد
ندارد
34
بوشهر
بوشهر - بوشهر
کلیک کنید
6
کناری
ندارد
ندارد
1
بوشهر
بوشهر - تنگستان
کلیک کنید
7
گنخک کورا
ندارد
ندارد
4
بوشهر
بوشهر - دشتی
کلیک کنید
8
گلستان
ندارد
ندارد
2
بوشهر
بوشهر - دشتی
کلیک کنید
9
چهله
ندارد
ندارد
2
بوشهر
بوشهر - دشتی
کلیک کنید
10
باغان
ندارد
ندارد
2
بوشهر
بوشهر - دشتی
کلیک کنید
11
چاه حسین‌جمال
ندارد
ندارد
3
بوشهر
بوشهر - دشتی
کلیک کنید
12
زیارت
ندارد
ندارد
4
بوشهر
بوشهر - دشتی
کلیک کنید
13
خورموج
ندارد
ندارد
80
بوشهر
بوشهر - دشتی
کلیک کنید
14
شنبه
ندارد
ندارد
8
بوشهر
بوشهر - دشتی
کلیک کنید
15
بریکان
ندارد
ندارد
1
بوشهر
بوشهر - تنگستان
کلیک کنید
16
پهلوانکشی
ندارد
ندارد
1
بوشهر
بوشهر - تنگستان
کلیک کنید
17
اسماعیل علی
ندارد
ندارد
1
بوشهر
بوشهر - تنگستان
کلیک کنید
18
چاه پیر
ندارد
ندارد
3
بوشهر
بوشهر - تنگستان
کلیک کنید
19
سالم‌اباد
ندارد
ندارد
7
بوشهر
بوشهر - تنگستان
کلیک کنید
20
دلوار
ندارد
ندارد
5
بوشهر
بوشهر - تنگستان
کلیک کنید
21
گورک
ندارد
ندارد
7
بوشهر
بوشهر - تنگستان
کلیک کنید
22
اهرم
ندارد
ندارد
36
بوشهر
بوشهر - تنگستان
کلیک کنید
23
بردخون
ندارد
ندارد
10
بوشهر
بوشهر - دیر
کلیک کنید
24
شهنیا
ندارد
ندارد
2
بوشهر
بوشهر - دیر
کلیک کنید
25
احمد آباد
ندارد
ندارد
1
بوشهر
بوشهر - دیر
کلیک کنید
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گلزار شهدای کشور‌‌ می‌باشد
golzar.isaar.irgolzar.isaar.ir - لخمظشق.هسششق.هق - صصص.لخمظشق.هسششق.هق