شنبه ۲۷ دي ماه ۱۳۹۹
الإثنين ۳ جمادى الثانية , ۱۴۴۲
Saturday 16 January, 2021
صفحه اصلی > 
جستجوی شهدا >
جستجوی مزارها
شهدای دارای فیلم :
دارای زیارت مجازی :
تاریخ تولد :
/
/
تاریخ شهادت :
/
/
ردیف
نام شهید
نام خانوادگی شهید
نام گلزار
نام پدر
محل شهادت
فیلم
زیارت مجازی
1
سیدجمال
موسوی
تلوری
سیدحیدر
ندارد
ندارد
2
ملک
حسنوند
پیر جد
صیدحاجی
نفت شهر
ندارد
ندارد
3
هوشنگ
طرهانی
بهشت رضا 3
فرض اله
ندارد
ندارد
4
سیدگودرز
حیات الغیب
بهشت رضا 3
سیدجهان
کامیاران
ندارد
ندارد
5
کاظم
مومن زاده
بهشت رضا 3
برارنازار
شاخ شمیران
ندارد
ندارد
6
داریوش
پولادنژاد
بهشت رضا 3
یحیی
ندارد
ندارد
7
صیدرضا
پیرداده خانی
بهشت رضا 3
رستم
ندارد
ندارد
8
مجید
بیرانوند
بهشت رضا 3
علی جان
ندارد
ندارد
9
عباس
بیرانوند
بهشت رضا 3
گجر
کوهدشت
ندارد
ندارد
10
اسداله
پیرداده بیرانوند
بهشت رضا 3
پاپا
ندارد
ندارد
11
داود
بخشی زاده
بهشت رضا 3
علی عباس
ندارد
ندارد
12
مصطفی
مدهنی
بهشت رضا 3
ژاران
مجنون
ندارد
ندارد
13
عابدین
داودیان
بهشت رضا 3
میرداود
تایباد
ندارد
ندارد
14
صیدمحمد
رضائی
بهشت رضا 3
علی
شلمچه
ندارد
ندارد
15
ذبیح اله
پاپی مرادی
بهشت رضا 3
عزیزاله
ندارد
ندارد
16
فضل الله
مهراندیش
بهشت رضا 3
عباس
ندارد
ندارد
17
محمدحسین
حیدری
بهشت رضا 3
کریم
ندارد
ندارد
18
حمید
جمال شرف
بهشت رضا 3
علی
ندارد
ندارد
19
عبدالرضا
سلاورزی
بهشت رضا 3
محمد
ندارد
ندارد
20
جواد
سبحانی فرد
بهشت رضا 3
اکبر
ندارد
ندارد
21
شکراله
تقی نیا
بهشت رضا 3
غلامرضا
ندارد
ندارد
22
عباس
فقیرنژاد
بهشت رضا 3
ابو
ندارد
ندارد
23
پاپی مراد
محسنی
بهشت رضا 3
پاپی احمد
شرهانی
ندارد
ندارد
24
امیرمحمد
رحمتی
بهشت رضا 3
سرتیپ
ماووت
ندارد
ندارد
25
علی حیدر
حاجی
بهشت رضا 3
صیدجعفر
شرهانی
ندارد
ندارد
</