سه شنبه ۲۴ تير ماه ۱۳۹۹
الخميس ۲۴ ذو القعدة , ۱۴۴۱
Tuesday 14 July, 2020
صفحه اصلی > 
جستجوی شهدا >
جستجوی مزارها
شهدای دارای فیلم :
دارای زیارت مجازی :
تاریخ تولد :
/
/
تاریخ شهادت :
/
/
ردیف
نام شهید
نام خانوادگی شهید
نام گلزار
نام پدر
محل شهادت
فیلم
زیارت مجازی
1
سیدجاسم
موسوی
جنگ تحمیلی
سیدمحمد
ندارد
دارد
2
عباس
الیاس باقری
جنگ تحمیلی
الیاسابوفاضل
شلمچه
ندارد
ندارد
3
کریم
الساعدی
جنگ تحمیلی
هاشم
شلمچه
ندارد
دارد
4
رعد
غرباوی
جنگ تحمیلی
عبداله
ندارد
دارد
5
صفا
تمیمی
جنگ تحمیلی
خالد
ندارد
دارد
6
احمد
غرباوی
جنگ تحمیلی
نعمه
شلمچه
ندارد
دارد
7
سعد
سلطانی
جنگ تحمیلی
محمداسماعیل
عراق
ندارد
دارد
8
نجم مجید
جابری
جنگ تحمیلی
عبد
غرب
ندارد
دارد
9
یاسر
بختیاری
جنگ تحمیلی
محمد
حاج عمران
ندارد
دارد
10
بشیر
حسینی
جنگ تحمیلی
عبداله
شلمچه
ندارد
دارد
11
مهدی
جابری
جنگ تحمیلی
عبدالرضا
ندارد
دارد
12
عامر
عباس محمد
جنگ تحمیلی
عباس
ندارد
ندارد
13
علی اصغر
خیری بموئی
جنگ تحمیلی
فتح اله
سنندج
ندارد
دارد
14
غلام رضا
حیدری پوراحمدآبادی
جنگ تحمیلی
حسن
ام الرصاص
ندارد
دارد
15
عباس
پوردهقان کریم آباد
جنگ تحمیلی
رضا
جفیر
ندارد
دارد
16
خدابخش
پورجنائی احمدآبادی
جنگ تحمیلی
قدم علی
خرمشهر
ندارد
دارد
17
عباس
رحمانی دهنودشت
جنگ تحمیلی
اصغر
شلمچه
ندارد
دارد
18
محمدرضا
راسخ
جنگ تحمیلی
حسین
ندارد
دارد
19
حسین
حیدری دهوئی
جنگ تحمیلی
اکبر
پادگان
ندارد
دارد
20
حسین
دهقان بهابادی
جنگ تحمیلی
علی
فکه
ندارد
دارد
21
مطلب
شفیعی چایگانی
جنگ تحمیلی
محمد
شلمچه
ندارد
دارد
22
محمدعلی
مهدوی نیا
جنگ تحمیلی
حسین
ندارد
دارد
23
ابراهیم
رهنما
جنگ تحمیلی
رضا
شلمچه
ندارد
دارد
24
حسین
نبی زاده احمدآبادی
جنگ تحمیلی
محمدعلی
ندارد
دارد
25
حسین